Zawartość mojego KOSZYKA

Suma:
netto: zł
brutto:
wszystkie pola
kod produktu
długość [mm]
numer fabryczny OEM
marka samochodu
model samochodu

Polityka jakości

Polityką firmy "BOGUSZ" jest dostarczanie na rynek wyrobów o wysokiej jakości , potwierdzonej certyfikatami bezpieczeństwa wystawionymi przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji , oraz zdobywanie uznania Klientów dzięki ich niezawodnemu działaniu i terminowości dostaw . Produkcja i system dystrybucji są bardzo elastyczne i dostosowywane do indywidualnych preferencji i wymagań odbiorców. W celu zapewnienia Klientom oczekiwanego poziomu jakości , nasze wyroby i usługi spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów a działalność i ciągłe doskonalenie firmy odbywa się równolegle z doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością wg wytycznych międzynarodowego modelu zarządzania EN - ISO 9001:2000.

Politykę firmy w dziedzinie jakości realizujemy przez :

  • Stałe doskonalenie jakości wyrobów, aby w sposób trwały zaspokajały stwierdzone lub zakładane potrzeby odbiorców.
  • Utrzymanie wysokiej jakości poprzez stosowanie metody zarządzania i 100% kontrolę ciśnieniową wyrobów.
  • Systematyczne szkolenie i zaangażowanie całej załogi w kwestie jakości przez kształtowanie przekonania, że za jakość odpowiedzialny jest każdy pracownik.
  • Badanie przyczyn nieprawidłowości i zapobieganie im.
  • Współpracę z kwalifikowanymi dostawcami.


Jakość naszych przewodów potwierdzają n/w certyfikaty:


PRZEWODY PALIWOWE


PRZEWODY HAM. ELAST.

KOD PODMIOTU
NATO